AKTUÁLNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ:

Vážení pacienti, návštěvníci objektu POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ, vzhledem knepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 Vás žádáme o respektování následujících pravidel:

omezte své návštěvy objektu pouze na nezbytně nutné případy

čas návštěvy je nutné si předem dohodnout s personálem ordinace (telefonní čísla jsou uvedena na stránkách jednotlivých ordinací)

před vstupem do objektu si zakryjte nos a ústa respirátorem, rouškou, nebo jiným vhodným prostředkem - chraňte sebe i okolí!

dodržujte dostatečné odstupy od ostatních osob a neshlukujte se do skupin

případný pobyt v čekárně a ostatních prostorách objektu omezte na nezbytné minimum.


Aktuální informace o případných omezeních provozu v souvislosti s koronavirem sledujte na stránkách jednotlivých ordinací.