POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ
náměstí Míru 3760/11 v Kroměříži

Vítáme Vás na webových stránkách POLIKLINIKY KROMEŘÍŽ.

UPOZORNĚNÍ:

Vážení pacienti, návštěvníci objektu POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ, s ohledem na prevenci šíření onemocnění COVID-19 Vás žádáme o respektování následujících pravidel:

omezte své návštěvy objektu pouze na nezbytně nutné případy

čas návštěvy je nutné si předem dohodnout s personálem ordinace (telefonní čísla jsou uvedena na stránkách jednotlivých ordinací)

před vstupem do objektu si zakryjte nos a ústa respirátorem, rouškou, nebo jiným vhodným prostředkem - chraňte sebe i okolí!

dodržujte dostatečné odstupy od ostatních osob a neshlukujte se do skupin

případný pobyt v čekárně a ostatních prostorách objektu omezte na nezbytné minimum.


DODRŽUJTE PRAVIDLA A AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ VLÁDY, MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE A DALŠÍCH ORGÁNŮ ČR!

Aktuální informace o omezeních provozu v souvislosti s koronavirem sledujte na stránkách jednotlivých ordinací.

Vážení návštěvníci objektu POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ, vstup do objektu, včetně vstupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a pacienty přepravované zdravotnickou přepravní službou, je výhradně hlavními vstupy z náměstí Míru.